News

News

business-newspaper-coffee-time%20%281%29.jpg
15 July 2022

Mobiliteitsplan Hembrugterrein vastgesteld.

Het nieuwe college B&W van de gemeent Zaanstad heeft het mobiliteitsplan voor Hembrug vastgesteld. De behandeling en vaststelling in de gemeenteraad vindt plaats in september.
01 April 2022

Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Hembrugterrein.

Het college van de gemeente Zaanstad heeft groen licht gegeven voor het verder in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van Hembrug én het Beeldkwaliteitsplan Hembrug.
14 March 2022

Stedenbouwkundig plan Hembrugterrein vastgesteld.

Het Hembrugterrein is een voor Nederland bijzondere locatie van 42,5 hectare in Zaandam aan het Noordzeekanaal en de Zaan. Het terrein staat aan de vooravond van een grote ontwikkeling. De opgave is om het Hembrugterrein verder te ontwikkelen tot een gemengd gebied voor wonen, bedrijvigheid, kunst en cultuur, natuur en evenementen.
18 May 2021

Hamlet Living: een high-end beleving voor een betaalbare prijs.

Senioren willen een zelfstandig, actief en sociaal leven leiden. En als dat nodig is een beroep doen op zorg. Met Hamlet Living biedt LIFE Europe unieke woonprojecten die aan deze wens tegemoetkomen. Het mooie is: ze zijn zeker niet alleen voor de happy few weggelegd.
Concepts
17 January 2021

De lucht in, maar op straat gebeurt het.

Veel is er al verbeterd aan de Laakhavenzijde van Hollands Spoor. Nu is het zaak om de ‘eilanden’ aaneen te smeden, de Waldorpstraat te vergroenen, en wonen én werken toe te voegen. Dat is de essentie van het grootschalige project HS Kwartier.
Projects